მისამართი: პეტრე სარაჯიშვილის ქუჩა 13, თბილისი Tbilisi, Georgia.
ტელეფონი : (+995 032) 2 11 00 72
მობილური: (+995) 599 19 83 82
ელ.ფოსტა: info@alcom.ge
მზისგან დამცავი ჟალუზები

მზისგან დამცავი გარეჟალუზები - ეს სისტემაა, რომელიც შენობას მზისგან იცავს და ფასადის ელემენტად გვევლინება.    ნატურალური ჟალუზები 3 სახეობისაა, თითოეულ მათგანს  მართვის სხვადასხვა  მექანიზმი აქვს.
-   
ლენტური ზონარი (მექანიკური მართვა);
-   
დახრილი (მექანიკური მართვა);
-   
პულტი (ელექრტონული მართვისას შესაძლებელია ვმართოთ არა მხოლოდ ჟალუზების მოძრაობა, არამედ შუქისა და ქარის ნაკადის ინტენსივობა).
რაფშტორები - გარე საფასადე ჟალუზები, უზრუნველყოფს მზისგან ოპტიმალურ დაცვას, ასევე მიკროკლიმატისა და განათების რეგულირებას.ის 5-8 - ჯერ ამცირებს მზის შენობაში მოხვედრილი სითბოს   რაოდენობას, თქვენ არსებითად ამცირებთ ელექტროენერგიის ხარჯს კონდენცირებაზე.რაფშტორები - ეს მზის შუქზე კონტროლია: - ფართო ლამელები იცავს შენობას მზის პირდაპირი სხივებისგან. ლამელების შემობრუნების კუთხის მდოვრე, ნარნარი რეგულირება შენობაში განათების ცვლისა და საჭიროების შემთხვევაში ბინდის შექმნის საშუალებას იძლევა.
საჩრდილობელი სისტემები - თანამედროვე არქიტექტურაში, როგორც პრაქტიკულმა საჭიროებამ მოითხოვა, დამკვიდრდა შენობის შესასვლელში საჩრდილობელი სისტემების - წინაფრა და  ჩარდახული გადახურვები. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს სისტემები ამჟამად ფართოდ გამოიყენება არა მარტო შენობის შესასვლელში, არამედ - ფანჯრების, კარების, შენობის საფასადე ღიობების - აივნების, ლოჯიების საჩრდილობლებადაც.საჩიხი, წინაფრა, ჩარდახი, კარვისებრი გადახურვა, საჩრდილობელი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმისა და დიზაინის - თაღისმაგვარი, ჩარდახი ან ჩვეულებრივი წინაფრა. მისი ზედა ნაწილის მასალად გამოიყენება - ლითონის ფურცლები, მოცინკული გადასახური რკინა ან მინა, ასევე მეტალოკრამიტი, პოლიკარბონატების შუქგამტარი მასალა და სხვ.