მისამართი: პეტრე სარაჯიშვილის ქუჩა 13, თბილისი Tbilisi, Georgia.
ტელეფონი : (+995 032) 2 11 00 72
მობილური: (+995) 599 19 83 82
ელ.ფოსტა: info@alcom.ge

ხუფოვანი სისტემა

ალუმინის საფასადე სისტემების უპირატესობა:
-    ორჯერ უფრო მყარია ვიდრე თერმოპლასტი და შვიდჯერ უფრო მტკიცე ვიდრე ხე;
-    კონსტრუქციის მდგრადობა, სიმყარე და გამოყენების ხანგრძლივობა 50 წელს აჭარბებს;
-    ნაგებობის უნიკალურობა, თანამედროვე სტილი და განუმეორებელი დიზაინი - ნებისმიერი ფორმის, ფერის და ზომის კონსრტუქციის გამოყენების მეშვეობით;
-    მაღალი შუქგამტარობა და ელექტროენერგიის ეკონომია, ვინაიდან შენობაში შუქის შეღწევას ხელს არ უშლიან კედლები;
-    გამოიყენება, როგორც თანამედროვე მშენებლობების, ასევე ძველი შენობების რეკონსტრუქციის დროს;
-    გამოირჩევა ოპტიმალური ხმაგაუმტარობითა და თერმოიზოლაციით - ფუნქციონალურ მინასა და სხვა საფასადე მასალასთან შერწყმის შედეგად;
-    მაქსიმალური თერმოიზოლაცია იცავს შენობას გარე ტემპერატურული ცვლელებების, ქარის, მტვრისა  და უამინდობისგან.

1.    ხუფოვანი სისტემა - გამჭვირვალე,სხვადასხვა კონფიგურაციის მქონე შუქგამტარი,   გადასახური კონსტრუქციები და ზენიტური მაშუქები შენობებსა და ნაგებობებს ეფექტურ, არასტანდარტულ, განუმეორებელ იერს ანიჭებენ და ამავდროულად იცავენ უამინდობისგან.თანამედროვე ხუფოვან სისტემებში უფრო და უფრო ფართოდ გამოიყენება - შემინული - ერთფერდა და ორფერდა სახურავების, ზენიტური მაშუქების, გუმბათების, თაღოვანი კამარების,  რთული გეომეტრიის მქონე პირამიდების შესამინი ალუმინის ქვეკონსტრუქციები. საყრდენი კონსტრუქციის კარკასად (ALT SKL50-ს მიხედვით)გვევლინება დახრილი, ან  ვერტიკალური დგარი (ბიგი).