მისამართი: პეტრე სარაჯიშვილის ქუჩა 13, თბილისი Tbilisi, Georgia.
ტელეფონი : (+995 032) 2 11 00 72
მობილური: (+995) 599 19 83 82
ელ.ფოსტა: info@alcom.ge

მინის წერტილოვანი დამაგრება (სპაიდერი)

მინის წერტილოვანი დამაგრება (სპაიდერი) - ფართოდ გავრცელებულმა ფასადის სტრუქტურულმა შემინვამ, როგორც - „სრული ან ინტეგრალური ფანჯრის“ არქიტექტურული იდეის რეალიზაციის საშუალებამ, გამოიწვია მინის დამაგრების სხვადასხვა მეთოდის შემუშავება.
    დამაგრების ერთ-ერთყველაზე უფრო პოპულარულ სისტემებად ამჟამად ითვლება: მაგარი, ხისტი ლითონით მოვარაყებული მინაწნულები და წერტილოვან ხრახნული (უძრავი და თვითდამაგრებადი) დამჭერები, რომლებიც მინას,კუთხეებში არსებული ნახვრეტების(ღიობების) მეშვეობით, აფიქსირებენ მზიდ კრონშტეინებზე „სპაიდერებზე“.
        დასაშვებია დამაგრების უნივერსალური ვარიანტიც - მინაპაკეტის როგორც წერტილოვანი, ასევე ტრადიციული - ალუმინის სისტემის რიგელური ტიპის დამაგრებაც.